Bedrijven

Jaarrekening Sofista Ondernemingsdossier Kredietobservatorium
Aangiften Intrastat IDEP/GN8 Betalingsbalans
Aangiften via OneGate   Intrastat  IDEP/GN8  Betalingsbalans
Uiterste data voor de verplichte reserves Wisselkoersen Krediettoewijzingen Overheidsopdrachten
Verplichte reserves:
indicatieve kalender
(site ECB)
Rentevergoedingen
Wisselkoersen Krediettoewijzingen
Overheidsopdrachten

Bedrijven

 • Jaarrekeningen raadplegen
  In deze toepassing kunt u gratis jaarrekeningen of geconsolideerde jaarrekeningen raadplegen die neergelegd werden bij de Nationale Bank. U vindt er tevens het adres en het ondernemingsnummer van de opgenomen ondernemingen en verenigingen.
   
 • Jaarrekeningen neerleggen
  Hier vindt u informatie over de neerlegging van jaarrekeningen zoals de termijn, de sancties, de taal, de kosten, de geconsolideerde jaarrekening, de juridische basis van de neerlegging. 
   
 • Sofista
  Sofista is software om jaarrekeningen op te maken en te valideren in de vorm van een gestructureerd databestand.
   
 • Formulieren voor de sociale balans
  In de sociale balans wordt specifieke informatie vermeld over het personeelsbestand, zoals het aantal tewerkgestelden, het personeelsverloop en de opleiding.  
   
 • Aangiften via OneGate 
  OneGate is een applicatie die toelaat om online data te verzamelen. 
    
 • Intrastat
  Via de maandelijkse intrastat-aangifte verstrekken de ondernemingen inlichtingen over hun intracommunautaire (intra-EU) goederenstromen.
   
 • IDEP/GN8
  Het pakket IDEP/GN8 is gratis software om aangiften over de statistieken van de buitenlandse handel in te vullen.
   
 • Betalingsbalans
  Aangiften niet-financiële ondernemingen

Conjunctuurenquêtes

Laatste gegevens

Info - Laatste persbericht (pdf) - Historiek