Kredietcentrales

Centrale voor kredieten aan particulieren
De Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) is een instrument in de strijd tegen de overmatige schuldenlast. Ze registreert alle kredieten die door natuurlijke personen voor privé-doeleinden worden afgesloten alsook de eventuele wanbetalingen met betrekking tot deze kredieten. Kredietgevers dienen haar verplicht te raadplegen voordat ze een krediet toekennen.
De Centrale voor kredieten aan ondernemingen
De Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) registreert de kredieten die de banken en andere soorten van financieringsinstellingen verlenen aan ondernemingen, verenigingen, de overheidssector, ..., alsook aan zelfstandigen. Ze laat toe aan haar deelnemers om het beheer van hun risico's te optimaliseren en aan de Nationale Bank om dit beheer en de risico's die de deelnemers lopen, te evalueren.
Centraal aanspreekpunt
Het Centraal aanspreekpunt (CAP) is een register dat de bankrekeningnummers en soorten contracten bevat die  door natuurlijke personen en rechtspersonen, al dan niet woonachtig in België, gehouden worden bij financiële instellingen in België.
Centrale depositaris van de protesten
Sinds 1 september 2013 werd de wettelijke opdracht als centrale depositaris van protesten overgenomen door de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders, in het kader van het "Centraal bestand van berichten van beslag, delegatie, overdracht en collectieve schuldenregeling en van protesten".  Voor meer informatie over de nieuwe procedure of de raadplegingsmodaliteiten kan u contact opnemen met de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders.