Niet-financiële ondernemingen

 

S03CCR - Veranderingen: 

 

Op aanbeveling van Eurostat zal de S03CCR-aangifte geleidelijk aan vereenvoudigd en vervangen worden door de S01CCR-aangifte, getiteld “Handelsvorderingen en -schulden ten opzichte van het buitenland”.

De overgang van de S03CCR naar de S01CCR-aangifte zal in 2 stappen gebeuren:

 1. rechtstreeks, voor de nieuwe aangevers, dwz. ondernemingen die in januari 2021 voor de eerste keer aangifte doen voor gegevens die betrekking hebben op december 2020;
 2. vanaf 2022, voor de ondernemingen die al in 2020 aangifte deden, om hen de tijd te geven hun reporting aan te passen. 

Wat zijn de veranderingen?

 • Vorderingen en schulden zullen moeten worden gerapporteerd naargelang hun looptijd (langer of korter dan/gelijk aan 1 jaar), en niet langer naargelang het type onderliggende transactie.
 • De aangifte zal elk land afzonderlijk moeten vermelden, in plaats van groepen van landen zoals voorheen het geval was voor bepaalde geografische gebieden.
 • Bedragen in vreemde munten zullen niet langer in EUR moeten worden omgerekend.

Activiteiten met het buitenland

Directe en overige investeringen met het buitenland

De informatie (snelgidshandleiding) voor de verzameling van de statistische gegevens met betrekking tot de directe investeringen en de overige investeringen bij de niet-financiële ondernemingen behandelt volgende enquêtes :

 • GRPFDI : structuur van de groep
 • F13FDI - directe investeringsstromen
 • S13FDI - uitstaande bedragen van de directe investeringen
 • R13FDI - resultaten van de directe investeringen en uitstaande bedragen van het eigen vermogen van niet-ingezeten ondernemingen die indirect worden aangehouden
 • S13FAT - FATS-gegevens (Foreign Affiliates Trade Statistics)
 • F13FOI - overige investeringsstromen
 • S13FOI - uitstaande bedragen van de overige investeringen

Beleggingen in effecten

Handelsvorderingen en -schulden met het buitenland