Welkom bij de Nationale Bank van België

In welke mate evolueerde loonstructuur de voorbije jaren? In welke mate heeft beroepservaring of het bezit van een diploma een impact op het loon? Speelt de grootte van een onderneming of vooral de bedrijfstak een rol? De Studiedienst van de Nationale Bank geeft op deze en heel wat andere vragen een antwoord in haar nieuwste economisch artikel over loondifferentiatie in België. 

Art 6

Na de verbetering in maart bevindt de conjunctuurbarometer zich weer op een hoger niveau dan vóór de gezondheidscrisis. De ondernemers zijn optimistischer in alle bevraagde bedrijfstakken, in het bijzonder in de handel. De enquête werd afgenomen tussen 1 en 24 maart ‘s morgens, vóór de aankondiging van de lockdownmaatregelen voor een maand.

Business confidence

Het omzetverlies van de Belgische ondernemingen is opnieuw wat verkleind. De verbetering is het grootst bij de niet-medische contactberoepen die mochten heropenen. De vooruitzichten voor 2021 en 2022 verslechteren licht, mogelijk doordat de crisis langer dan verwacht aansleept. Uit de enquête blijkt ook dat ondernemingen van plan zijn hun kantoorruimte substantieel terug te schroeven. Dat heeft te maken met een structurele toename van het telewerk.

ermg 2303

Het moreel bij de consumenten blijft verbeteren en herwint het niveau van vóór de gezondheidscrisis. Alle componenten van de indicator hebben zich hersteld, met uitzondering van de vooruitzichten ten aanzien van de financiële situatie van de bevraagde gezinnen, die stabiel bleven.

Consumentenvertrouwen

Het reële bbp van België nam in het vierde kwartaal van 2020 met 0,1 % af. Hoewel iets beter dan verwacht, is dit waarschijnlijk ook deels te danken aan de Brexit, die de uitvoer tijdelijk hoger stuwde door een voorraadopbouw-effect. Het omkeren van dit effect zou de groei in het begin van 2021 moeten drukken.

BCM 2021/03

Vóór de gezondheidscrisis nam de werkgelegenheidsgraad van de vrouwen al meer dan 40 jaar onafgebroken toe. De gemiddelde werkgelegenheidsgraad, voor de vrouwen van 15 tot 64 jaar, steeg van 36 % in de jaren tachtig tot vrijwel 62 % in 2019. Desondanks was die groei nog onvoldoende om de werkgelegenheidsgraad van mannen te bereiken (69 % in 2019). Zou de huidige crisis kunnen leiden tot een zwakkere positie van de vrouwen op de arbeidsmarkt? Céline Piton en Maud Nautet onderzochten het.

  • Perscommuniqué - Financiële rekeningen van België (2020-IV)

  • The interplay between green policy, electricity prices, financial constraints and jobs. Firm-level evidence

  • Statistiek buitenlandse handel - Maandbericht (2021-01)

  • Perscommuniqué - Statistiek buitenlandse handel (2021-01)

  • Economische indicatoren voor België (2021-15)

  • Nationale rekeningen - Kwartaalrekeningen (2020-IV)

  • Nationale rekeningen - Eerste raming van de jaarlijkse rekeningen (2020)

  • Perscommuniqué - INR - Kwartaalrekeningen (2020-IV)

  • Perscommuniqué - INR - Rekeningen van de overheid (2020)

  • Statistisch Tijdschrift (2021-I)

In de kijker