Frequently Asked Questions (FAQ) - OneGate
Wat is OneGate?

OneGate is een volledig beveiligde onlinetoepassing van de Nationale Bank van Belgiëvan de aangevers. Deze toepassing stelt de ondernemingen in staat om de statistische aangiften online in te vullen, hetzij door de gegevens manueel in te brengen hetzij door bestanden op te laden.

Go to top...

Toegang tot OneGate

Hoe kan ik een toegang aanvragen?

Hier vindt u de link naar de login-pagina voor deze toepassing.

Go to top...

Heb ik een gebruikersnaam/passwoord of een certificaat nodig?

Meestal heeft u enkel een gebruikersnaam/passwoord nodig. Als echter de enquête die u dient in te vullen gevoelige informatie bevat, zal u gevraagd worden om in te loggen met een Elektronisch Certificaat. Dit is anders voor iedere enquête. Voor details hieromtrent kunt u steeds contact opnemen met de verantwoordelijk van deze enquête bij de Nationale Bank.

Go to top...

Hoe in te loggen met een gebruikers-ID en wachtwoord?

U kan een gebruikersnaam en passwoord aanvragen via access.onegate@nbb.be . Gelieve het volgende te vermelden:

  • uw ondernemingsnummer,
  • naam van uw onderneming,
  • naam en telefoonnummer contactpersoon,
  • de domeinen waartoe u toegang wenst te krijgen (indien gekend) en
  • of u toegang tot de productie- of testomgeving wenst.

Een identificatie met gebruikersnaam en passwoord wordt gebruikt voor een groot deel van de enquêtes. Voor sommige enquêtes is echter een hogere beveiligingsgraad vereist en gebruiken we een elektronisch certificaat voor de identificatie.

Go to top...

Hoe in te loggen met een elektronisch certificaat?

Met elektronisch certificaat bekomt u een nog grotere vertrouwelijkheid omtrent uw data. Voor sommige enquêtes is het verplicht om een dergelijk certificaat aan te vragen.

De toepassing OneGate herkent de elektronische certificaten van Globalsign, Isabel of Quo Vadis. Het gaat om dezelfde certificaten die aanvaard worden in de E-Government-toepassingen zoals Intervat, Finprof, Dimona, DMFA en DRS.

Deze certificaten kunnen bekomen worden bij de volgende leveranciers:

Deze leveranciers leveren elektronische certificaten af tegen betaling, na authentificatie van de aanvrager. Meestal is men verplicht zich ter plaatse met zijn identiteitskaart aan te bieden.

Bij het inloggen op de OneGate toepassing kiest de aangever de optie "identificatie met een elektronisch certificaat" en moet hij een kopie van zijn certificaat inbrengen.
Bij het eerste gebruik van het elektronisch certificaat zal de aangever gevraagd worden zich extra te identificeren. Dit gebeurt door het ingeven van zijn eigen identificatiecode (BIC-code, KBO-nummer...). In het daaropvolgende uur krijgt de aangever dan toegang tot de toepassing. Via e-mail wordt dit bevestigd.
Indien het certificaat reeds werd geregistreerd en geldig is, krijgt de aangever onmiddellijk toegang tot de toepassing.

Uitsluited voor Banken en Monetaire ICB's is er de mogelijkheid om te werken met een NBB Elektronisch Certfificaat.

Go to top...

Wat moet ik doen als ik mijn passwoord ben verloren?

In geval van verlies of vergeten van de gebruikersnaam en/of passwoord moet de aangever de beheerder van de OneGate toepassing contacteren. Hierna wordt de aangever een nieuwe login en passwoord gegeven.

Go to top...

Derde Aangevers

Wat is een derde aangever?

De OneGate toepassing laat de aangevers ook toe hun toegang tot de toepassing over te dragen aan een externe partij. Daarbij is het deze derde partij (boekhoudkantoor, fiduciair kantoor, …) die in uw naam de gegevensverplichtingen van uw onderneming vervult.

Go to top...

Wat moet ik doen als ik een derde aangever wil aanstellen?

Indien u een derde aangever wilt aanstellen dient u dit formulier invullen. Dit formulier dient u dan door te sturen naar de dienst toegangsbeheer van de applicatie. Zij ondernemen dan de verdere stappen om de derde aangever te activeren.

Toegangsbeheer OneGate
NBB - Dienst DQSI
de Berlaimontlaan 14
1000 Brussel
Email: access.onegate@nbb.be

Go to top...

Compatibiliteit van Browsers

Welke Browsers kan ik voor de nieuwe OneGate-applicatie gebruiken?

De nieuwe OneGate-applicatie werkt op de volgende besturingssystemen en browsers:

  • Windows: Internet Explorer 11 (*), Edge, Mozilla Firefox, Chrome of Opera.
  • Linux: Mozilla Firefox, Chrome of Opera.
  • Mac: Mozilla Firefox of Safari.

  • (*) Net als Microsoft raden wij om prestatieredenen aan om de Edge-browser te gebruiken in plaats van Internet Explorer 11

Een goede werking op andere webbrowsers kunnen wij u niet garanderen.

Go to top...

Openingsuren OneGate

De openingsuren van het portaal OneGate :
maandag vrijdag 00:00-24:00, zaterdag 00:00-16:00, zondag 12:30-24:00(*)
(*) Aangiften ingediend op zondag worden pas vanaf maandag 00:00 verwerkt

Go to top...
Created: 17 March 2021 | Updated: 17 March 2021